Vizyonumuz doğrultusunda, müşteri memnuniyetini ve beklentilerini tümüyle karşılayan ürünü, en ekonomik şartlarda, "SIFIR HATA" ile, sürekli ve güvenilir bir kalitede üretmek,

- Hizmet verdiğimiz müşterilerimizin istek ve beklentilerini kalite, hizmet ve fiyatın en iyisini sunarak karşılamak.

- Her bir süreç bir önceki sürecin mülterisi yaklaşımı ile hareket ederek müşteri memnuniyetini sağlamak.

- Çalışanlarımızın eğitilerek ve katılımını sağlayarak sürekli gelişmek.

- Sektöründe pazar payını sürekli arttırarak lider firmalar arasında yer almak.

- Çevreye gereken önemi göstererek zarar verecek faaliyetlerden kaçınmak.ŞİRKET POLİTİKAMIZ;


- Teknoloji ve gelişmelerden kopmadan oluşturduğumuz vizyonu, girişimci ruh ve cesaretle, Türk ekonomisine kazandırdığı markalar sayesinde, dünya pazarında sürekliliğini korumayı hedefler.

- Araştırma-Geliştirmeye yatırım yapar; değişime karşı direnci reddeder, sorumluluk duygusu taşır, topluma maddi ve manevi değer katmak için çalışır.

- İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye yasaların üstünde bir titizlikle özen gösterir. Hizmet kalitemizi geliştirme çalışmalarını tüm çalışanların katılımları ile destekler. Yönetim sistemlerinin devamlılığını sağlamak ve sürekli geliştirmek amaçlarından biridir.

- Bilgi güvenliğinin kilit bir yatırım olması nedeni ile ticari sır mahiyetinde olan ve rekabet gücünü engelleyen bilgileri de dikkate alarak, müşterilerinin isteklerini tam olarak anlar. Bu gereksinim ve beklentileri karşılamak, bilgi güvenliğini sağlamak amacı ile geçerli standartlar ve mevzuatlarda belirtilen koşullara tam olarak uyar.

- Geleceğe giden yolda, geçmişten güç ve ders almanın öneminin bilinci ile ulusal değerlere bağlıdır.

- Faaliyet gösterdiği her alanda en iyi olmak için çalışır, sonuca odaklanır, üründe ve hizmette kaliteden ödün vermez.

- Tüm faaliyetlerini mahiyeti ve ölçeği fark etmeksizin çevresel etkilerini ürün ve hizmetine uygun olarak yürütmektedir.

- Sürekli gelişmeyi ve kirliliğin kaynağında önleyeceğine, kendi çevre boyutları ve yükümlü olduğu yasal ve diğer şartlara riayet edeceğine dair taahhüdü tüm ilgili taraflara sunar.

- Çevresel ve kalite yönetim sistemi gereği Çevre amaç ve programı ile hedeflerin tespiti için yönetimin gözden geçirme mekanizmasını çalıştıran bir çerçeve plana sadık kalır.

- Müşteri odaklıdır, gelişmeleri takip eder, piyasaların talep ve beklentilerini tespit ederek stratejisini belirler.